Aanbod

Aanbod

Ondersteunende en activerende begeleiding

Autisme heeft invloed op alle levensgebieden. De meest voorkomende hulpvragen gaan over wonen, werk, studie en vrije tijd. Iedere vraag is uniek en daarom neem ik de tijd om te ontdekken hoe ik jou het beste kan begeleiden. Ik breng jouw leerstijl en leervermogen in kaart en op basis daarvan gaan we aan de slag met het aanleren van nieuwe vaardigheden en het versterken van jouw kwaliteiten. Het autistisch denken is vaak de oorzaak van stress en angst. Om hier rust en inzicht in te geven, bied ik een luisterend oor en confronteer ik daar waar nodig.

Sociale contacten en relaties

Autisme kan eenzaam maken. Je wilt wel contact met anderen maar weet niet hoe je dit aan moet pakken. Omdat je anders bent dan anderen, mis je regelmatig de aansluiting. Misschien ben je in het verleden gepest op school of op het werk. Daarom besteed ik aandacht aan het verwerken van negatieve ervaringen en help ik jou bij het aanleren van sociale vaardigheden.

Zingeving is de basis

Zonder zin kun je niet leven. Je moet weten waarom jij het de moeite waard vindt om iedere dag weer op te staan en je leven te leiden. Wat voor jou zinvol is, dat kun jij alleen zelf bepalen maar ik kan je wel helpen om dit te ontdekken. Ik ga hier graag met je over in gesprek.