Levensbegeleiding bij autisme

Levensbegeleiding bij autisme

Levensbegeleiding op basis van presentie

Ervaar je het leven als een opgave? Als een grote uitdaging met té veel hobbels op de weg? Ik kan jou helpen om weer grip op je leven te krijgen. Dit doe ik door naast je staan en met je op te lopen. Mijn begeleiding kenmerkt zich door presentie en aandacht voor zingeving. Dit betekent dat ik me aansluit bij jouw belevingswereld en mogelijkheden. Ik bied geen pasklare antwoorden maar ga met jou op zoek naar de beste oplossing voor jou. Om te kunnen leren en veranderen, moet je weten waarom je dat wilt. Dan alleen is een verandering duurzaam. Daarom besteed ik altijd aandacht aan zingeving, aan datgene wat voor jou wezenlijk is.

Van overleven naar léven

Als je te maken hebt met autisme loop je vaak tegen praktische problemen aan in werk, studie of relaties. Na een halve dag op het werk ben je bijvoorbeeld overprikkeld en lukt het niet meer om je taken uit te voeren. Of het is moeilijk om de sociale context te begrijpen en tussen de regels door te lezen. Daardoor sla je de plank mis en raak je verwijderd van andere mensen. Ik help je inzicht te krijgen in dit soort processen en in de context van situaties. Soms zijn aanpassingen nodig in jouw leven en moet je nieuwe keuzes maken. Hierbij bied ik ondersteuning.  Zodat overleven, léven wordt.

Zingeving

Wat voor jou zinvol is kun jij alleen zelf bepalen. Soms weet je dat niet goed en dan kan ik je helpen om jouw vragen én de antwoorden daarop te verhelderen. Ik kijk met je mee en zoek naar oplossingen op maat. Ik heb een praktische instelling en een sterke intuïtie.  Dit combineer ik met een goed ontwikkeld analytisch vermogen.  Ik werk daarom altijd via een dubbelspoor: het alledaagse leven is mijn uitgangspunt en tegelijkertijd onderzoek ik samen met jou de onderliggende vragen en thema’s.

Jij bent uniek

Het anders-zijn dan anderen  maakt dat je je soms eenzaam en onbegrepen  voelt. De wereld lijkt voort te razen zonder dat jij weet hoe je op die trein moet stappen. Ik denk dat het voor iedereen mogelijk is om een eigen plek te scheppen in de wereld.  De sleutel daarvoor is het onderkennen en erkennen van jouw uniciteit. Jij bent bijzonder en jij doet er toe.